AIMIRT ขอเรียนเชิญร่วมงาน Opportunity Day (ไตรมาส 2/2561) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ("AIMIRT") ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน, นักวิเคราะห์, นักลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ไตรมาส 2/2561" เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและผลดำเนินงานของ AIMIRT จาก คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ และ คุณญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โดยงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:20 – 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก) หรือท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง http://www.set.or.th/oppday และ แอพพลิเคชัน "SET App"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

คุณญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +66 2254 0441-2
Email: ir@aimreit.com