ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 10.70
เปลี่ยนแปลง: 107,000
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.70 - 10.70
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 10,000
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): -0.10 (-0.93%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 10.90