ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.60
เปลี่ยนแปลง: 15,262,590
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.40 - 13.60
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 1,134,400
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.49 - 15.00