ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.80
เปลี่ยนแปลง: 1,420,250
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.70 - 13.80
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 103,400
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.87 - 15.10