ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 12.30
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 3,618,970
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.30 - 12.40
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 294,200
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-0.81%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.00 - 13.80