ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 10.00
เปลี่ยนแปลง: 1,373,000
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.00 - 10.00
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 137,300
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.95 - 10.10