ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 10.20
เปลี่ยนแปลง: 711,170
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.20 - 10.30
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 69,700
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): -0.10 (-0.97%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 11.00