ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 10.10
เปลี่ยนแปลง: 901,010
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.00 - 10.10
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 90,100
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): +0.10 (1.00%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 10.30