ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.50
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 1,673,700
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.40 - 13.50
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 124,000
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.00 - 15.10