ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 12.20
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 701,520
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.10 - 12.30
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 57,500
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.00 - 14.90