ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 12.60
เปลี่ยนแปลง: 1,189,840
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.60 - 12.70
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 94,400
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.95 - 12.70