ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.30
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 0
ช่วงราคาระหว่างวัน: - - -
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.00 - 15.10