ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 10.00
เปลี่ยนแปลง: 542,800
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.95 - 10.00
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 54,500
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): +0.05 (0.50%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 10.10