ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 11.30
เปลี่ยนแปลง: 3,188,210
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.80 - 11.30
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 284,300
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): +0.20 (1.80%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.00 - 15.10