ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.10
เปลี่ยนแปลง: 2,568,910
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.10 - 13.10
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 196,100
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.49 - 15.10