ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 12.80
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 581,260
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.80 - 12.90
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 45,400
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.00 - 13.50