ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 12.10
เปลี่ยนแปลง: 3,187,380
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.00 - 12.20
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 261,800
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.95 - 12.20