ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.20
เปลี่ยนแปลง: 1,227,890
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.00 - 13.40
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 93,700
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): -0.20 (-1.49%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.78 - 15.10