ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 10.20
เปลี่ยนแปลง: 15,177,700
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.10 - 10.30
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 1,488,500
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): -0.20 (-1.92%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 11.00