ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 15.00
เปลี่ยนแปลง: 320,400
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.90 - 15.00
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 21,500
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.49 - 15.10