ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 10.40
เปลี่ยนแปลง: 4,377,570
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.40 - 10.50
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 420,900
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง): -0.10 (-0.95%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 11.00