จุดเด่นของ AIMIRT

REIT กองแรกในไทยที่ลงทุนในห้องเย็น

ห้องเย็นมีมาตรฐานสากล ติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการทำรายได้

ทรัพย์สินคุณภาพสูง

ห้องเย็นและคลังสินค้ามีมาตรฐานการก่อสร้างระดับสูง มี Track Record และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาว

ทำเลยุทธศาสตร์

ตั้งอยู่บนศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

Freehold 100%*

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นเจ้าของหรือถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนโดยตรง

* สำหรับการเข้าลงทุนในครั้งแรก

อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าชัดเจนและมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกยูนิต

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

กลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำ

มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เป็นผู้นำในประเภทอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยสูง

มากกว่า 90% เป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง

โดยผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ (Independent REIT Manager) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

REIT กองแรกในไทยที่ลงทุนในห้องเย็น
ทรัพย์สินคุณภาพสูง
ทำเลยุทธศาสตร์
Freehold 100%*
อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%
กลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำ
อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยสูง
บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง

ทรัพย์สินของเรา

โครงการ JWD • กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน และอาคารคลังห้องเย็น) และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทาความเย็นใน โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิก และ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน และอาคารคลังสินค้า) ใน โครงการดาต้าเซฟ

โครงการทิพย์ 7 • กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน และอาคารคลังสินค้า) ในโครงการทิพย์ 7

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2562 04:36
ชื่อย่อหุ้น:

AIMIRT

ราคาล่าสุด:

12.70 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.40 (3.25%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,186,800
อ่านเพิ่มเติม
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ปรับปรุงล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2562

NAV

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท):

11.2729

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.1148 (-1.01%)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
1,747,309,268.81

ติดต่อเรา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

+66 2254 0441-2

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

+66 2949 1500