โครงการทิพย์ 7

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้ง บริษัท งานสมบูรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในเครือ TIP)
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7


บริษัทในเครือ TIP และคณะผู้บริหาร มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานสำเร็จรูปมานานกว่า 22 ปี โดย บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (TIP) ได้พัฒนาโครงการคลังสินค้าและโรงงานรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 540,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บริเวณบางนาตราด กม. 19 และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดสมุทรปราการ

TIP มีทีมงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างโครงการของตนเองกว่า 300 คน ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง อาคารก่อสร้างด้วยวัสดุพรีเมี่ยม มีความแข็งแรงทนทาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของโครงการมีคุณภาพสูงพร้อมรองรับการใช้งาน จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้เช่าชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีทีมงานขายและทีมบริหารจัดการมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการประสานงานช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาตและสาธารณูปโภคตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างชาติ และบริการทั่วไปตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างใกล้ชิดและสะดวกรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น ซึงถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการของกลุ่ม TIP ส่งผลให้กลุ่ม TIP สามารถรักษาอัตราค่าเช่าคลังสินค้าให้อยู่ในระดับสูงได้