โครงการ JWD

 • GPS : 13.5842924,100.2915354
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังห้องเย็น
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • GPS : 13.771041,100.981580
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังห้องเย็น
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • GPS : 13.7692081,100.9780242
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังห้องเย็น
 • สถานที่ตั้ง : สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการทิพย์

 • GPS : 13.582239,100.757889
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : บางนาตราด จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการสยามเฆมี (SCC)

 • ทรัพย์สินประเภท : ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (BIP)

 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : บางกะดี จังหวัดปทุมธานี
โครงการ ประเภททรัพย์สิน พื้นที่อาคาร สถานที่ตั้ง
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น อาคารคลังห้องเย็น 17,562 ตารางเมตร มหาชัย จังหวัดสมุครสาคร
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค อาคารคลังห้องเย็น 10,058 ตารางเมตร สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการดาต้าเซฟ อาคารคลังสินค้า 9,288 ตารางเมตร สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (JPAC 2) อาคารคลังห้องเย็น 2,708 ตารางเมตร สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการทิพย์ 7 อาคารคลังสินค้า 21,651 ตารางเมตร บางนาตราด กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการทิพย์ 8 อาคารคลังสินค้า 34,693 ตารางเมตร บางนาตราด จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการสยามเฆมี (SCC) ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า 85,380 กิโลลิตร และ 16,726 ตารางเมตร สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (BIP) อาคารคลังสินค้า 14,600 ตารางเมตร บางกะดี จังหวัดปทุมธานี