กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ในโครงการทิพย์ 7 (“โครงการทิพย์ 7”) เนื้อที่ดินรวมประมาณ 35 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 21,651 ตารางเมตร

01โครงการทิพย์ 7
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

21,651.10 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่

แผนที่ตั้งสินทรัพย์

TIP 7 Project