ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

จำนวนหน่วย %
1 บริษัทเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)              15,500,000 10.00
2 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)              12,006,700 7.75
3 บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)              10,000,000 6.45
4 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ                 8,000,000 5.16
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม                 6,597,100 4.26
6 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม                 4,100,000 2.65
7 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์                 3,144,000 2.03
8 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์                 3,100,000 2.00
9 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                 3,062,000 1.98
10 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์                 2,800,000 1.81