รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

จำนวนหน่วย %
1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,182,300 8.02%
2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 27,980,484 6.56%
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,750,000 4.16%
4 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 3.64%
5 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,090,000 3.31%
6 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 13,415,362 3.15%
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,163,772 2.62%
8 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 8,099,812 1.90%
9 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 8,013,200 1.88%
10 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,580,000 1.78%