ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

จำนวนหน่วย (หน่วย) % หน่วย
1 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 10.00
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,000,000 7.10
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 6.45
4 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 6.45
5 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 8,000,000 5.16
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 6,597,100 4.26
7 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม 4,100,000 2.65
8 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์ 3,100,000 2.00
9 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์ 3,080,000 1.99
10 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์ 2,800,000 1.81