รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จำนวนหน่วย %
1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,364,500 8.06%
2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 27,980,484 6.56%
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,750,000 4.16%
4 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 15,923,962 3.74%
5 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 3.64%
6 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,090,000 3.31%
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,524,972 2.70%
8 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8,352,900 1.96%
9 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 8,099,812 1.90%
10 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 8,013,200 1.88%