ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

จำนวนหน่วย %
1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,100,000 8.00
2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 24,967,184 5.86
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,750,000 4.16
4 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 3.64
5 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,860,000 3.25
6 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 13,853,562 3.25
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,772,272 2.29
8 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 8,099,812 1.90
9 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 8,013,200 1.88
10 นางพรทิพย์ พิบูลนครินทร์ 7,100,000 1.67