วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
12/07/62 07/08/62 22/08/62 เงินปันผล 0.243 01/04/62 - 31/07/62 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29/03/62 21/05/62 04/06/62 เงินปันผล 0.1822 01/01/62 - 31/03/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/03/62 12/03/62 22/03/62 เงินปันผล 0.1985 01/10/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
05/11/61 16/11/61 04/12/61 เงินปันผล 0.1902 01/07/61-30/09/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/08/61 23/08/61 05/09/61 เงินปันผล 0.1861 01/04/61-30/06/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/05/61 28/05/61 12/06/61 เงินปันผล 0.1926 22/12/60-31/03/61 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม