ทรัสต์ AIMIRT โชว์งบ Q2/2561 ทำกำไรสุทธิแข็งแกร่งต่อเนื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ของปีนี้ที่ 0.1861 บาทต่อหน่วย มั่นใจศักยภาพทรัพย์สินหนุนความต้องการเช่าพื้นที่ครึ่งปีหลังโดดเด่น

‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย โชว์ความแข็งแกร่งผ่านผลการดำเนินงานทรัสต์ AIMIRT ในไตรมาส 2/2561 มีผู้เช่าเต็ม 100% ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสนี้ในอัตรา 0.1861 บาทต่อหน่วย ด้านผู้บริหารประเมินความต้องการเช่าพื้นที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ในช่วงครึ่งปีหลังโดดเด่นต่อเนื่องจากแรงหนุนของอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT ในไตรมาส 2/2561 (เม.ย. - มิ.ย. 2561) ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากอัตราการเช่าพื้นที่ห้องเย็นและคลังสินค้าเต็ม 100% ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน การที่ทรัสต์ AIMIRT สามารถรักษาอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่องมาตั้งแต่กองทรัสต์เริ่มลงทุนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพของกองทรัสต์ ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้รวมของกองทรัสต์ในไตรมาสดังกล่าวที่ 43.89 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 31.15 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561 ที่แข็งแกร่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงิน ปันผลจากงวดผลการดำเนินงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ AIMIRT ในอัตรา 0.1861 บาทต่อหน่วย มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายนนี้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์จากผลการดำเนินงานวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ที่อัตรา 0.1926 บาทต่อหน่วย จึงทำให้ทรัสต์ AIMIRT อนุมัติจ่ายเงินปันผลไปแล้วรวม 0.3787 บาทต่อหน่วยนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชื่อว่าทรัสต์ AIMIRT จะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผล ในระดับที่ดีและสม่ำเสมอได้ในระยะยาว ทั้งนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ หรือ REIT เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจจากจุดเด่นของผลตอบแทนเงินปันผลที่สม่ำเสมอและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้โดยทั่วไป อีกทั้งยังมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจัยที่ทรัสต์ AIMIRT สามารถทำผลการดำเนินงานที่โดดเด่น นอกจากการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากศักยภาพและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่โดดเด่น ได้แก่ ห้องเย็นที่ตั้งอยู่ใน

โซนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล อีกทั้งเป็นห้องเย็นที่มีความทันสมัยและบริการที่ได้มาตรฐานสากล จึงมีความต้องการเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก ส่วนคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และบนถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศและยังอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ จึงส่งผลดีต่อความต้องการเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าจากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT และอัตราการเช่าพื้นที่ทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าความต้องการเช่าพื้นที่ห้องเย็นและคลังสินค้า จะได้รับผลดีจากภาคการผลิตและภาคการส่งออกที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการได้รับอานิสงส์จากนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจลงทุนและขยายฐานการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลดีกับความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และความต้องการเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้ารวมถึงการใช้บริการด้านโลจิสติกส์โดยรวม