ทรัสต์ AIMIRT ประกาศจ่ายเงินปันผลรวม 0.1926 บาทต่อหน่วย โชว์อัตราเช่าพื้นที่ห้องเย็นและคลังสินค้าเต็ม 100%

‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย โชว์ผลการดำเนินงานทรัสต์ AIMIRT ทำรายได้รวมจากไตรมาส 1/2561 ทั้งสิ้น 43.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 31.9 ล้านบาท หลังทรัพย์สินของกองทรัสต์ทั้งห้องเย็นและคลังสินค้ามีอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรารวม 0.1926 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีนี้ รวมกับผลการดำเนินงาน 10 วันของปีที่แล้ว

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT' เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของของทรัสต์ AIMIRT ที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/2561 จากอัตราการเช่าพื้นที่โดดเด่นเต็ม 100% ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงมาก ขณะที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ในปัจจุบันประกอบด้วยห้องเย็นและคลังสินค้าให้เช่ารวม 9 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 58,559 ตารางเมตร เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ทั้งหมด โดยมีความเชื่อมั่นในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนว่าจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT ในไตรมาส 1/2561 (ม.ค. – มี.ค. 2561) และการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในไตรมาส 1/2561 AIMIRT มีรายได้รวมทั้งสิ้น 43.6  ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 31.9  ล้านบาท  มีอัตราการเช่าเต็ม 100% ต่อเนื่องมาตั้งแต่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

ปัจจัยมาจากศักยภาพและทำเลที่ตั้งที่ดีของทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินที่เป็นห้องเย็นนั้น ตั้งอยู่ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของธุรกิจให้บริการห้องเย็น ส่วนทรัพย์สินที่เป็นคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ บนถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศ

จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในอัตรา 0.1926 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้   ทั้งนี้ ทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี โดยเชื่อว่าทรัสต์ AIMIRT จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบัน

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจบริหารจัดการทรัสต์ AIMIRT เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส่วนการดำเนินงานในอนาคตนั้นเชื่อว่ากองทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้งทรัพย์สินที่ดี ภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัว รวมถึงได้ปัจจัยเกื้อหนุนจากการเติบโตของภาคการส่งออกและนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC