‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ ส่องเทรนด์ตั้งกองทรัสต์ปี 61 คึกคัก ชูศักยภาพทรัสต์ AIMIRT มีอัตราการเช่าทรัพย์สิน ณ สิ้นปีที่ผ่านมาเต็ม 100% มั่นใจให้ผลตอบแทนปีแรกประมาณ 7.38% ตามคาดการณ์

‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ชี้เทรนด์จัดตั้งกองทรัสต์ในปีนี้คึกคัก คาดจ่อคิวเปิดตัวเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง ชูจุดแข็งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งกองทรัสต์ โชว์ศักยภาพผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT มีอัตราการเช่าพื้นที่ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเต็ม 100% ณ สิ้นปีที่ผ่านมา พร้อมมั่นใจในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ AIMIRT จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยในปีแรกประมาณ 7.38% ตามที่คาดการณ์

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวิชั่นที่จะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับแรกจากเจ้าของทรัพย์สิน หากมีความต้องการจะจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (Real estate Investment Trust หรือ REIT) เพื่อระดมทุนนำมาใช้ในการขยายธุรกิจ

โดยปัจจุบัน เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ ซึ่งกองทรัสต์ดังกล่าวเริ่มต้นเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และคลังสินค้าของกลุ่ม TIP ซึ่งทรัพย์สินที่เข้าลงทุนนั้นมีผลการดำเนินงานที่ดี มีอัตราการเช่าพื้นที่ ณ สิ้นปีที่ผ่านมาเต็ม 100% จึงมั่นใจว่ากองทรัสต์จะให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยในปีแรกได้ประมาณ 7.38% ตามที่คาดการณ์

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันมีกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจำนวน 21 กอง โดยในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีความคึกคัก เนื่องจากมีกองทรัสต์ที่เข้าจดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 6 กอง ซึ่งเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท แบ่งเป็น กองทรัสต์ประเภทอาคารสำนักงาน 3 กอง ได้แก่ GLANDRT BOFFICE และ B-WORK กองทรัสต์ประเภทโรงแรม 2 กอง ได้แก่ GAHREIT และ SHREIT และกองทรัสต์ประเภทห้องเย็น คลังสินค้า โรงงาน 1 กอง ได้แก่ AIMIRT  นอกจากนี้ ยังมีพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ที่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ ก่อนที่จะสิ้นสุดมาตรการให้สิทธิประโยชน์การลดภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินที่แปลงสภาพเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา อีกกว่า 7 กอง ได้แก่ CPNRF แปลงสภาพเป็น CPNREIT  SSTSS แปลงสภาพเป็น SSTRT  DTCPF แปลงสภาพเป็น DREIT รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ที่แปลงสภาพเข้ามารวมกับกองทรัสต์ที่จัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ WHAPF ที่แปลงสภาพมารวมกับ WHART  และ TFUND TLOGIS TGROWTH ที่แปลงสภาพมารวมกับ TREIT

ขณะที่ภาพรวมผลตอบแทนของกองทรัสต์ในตลาดเฉลี่ยแล้วให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ แต่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น จึงทำให้การลงทุนในกองทรัสต์เป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดหุ้นยังมีความผันผวน เช่นเดียวกับทางด้านผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มให้ความสนใจนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จากค่าเช่ามาระดมทุนผ่านการจัดตั้งกองทรัสต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ประเมินแนวโน้มภาพรวมการจัดตั้งของกองทรัสต์ในประเทศไทยในปีนี้ จะมีการจัดตั้งกองทรัสต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะเห็นการแปลงสภาพพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์เป็นกองทรัสต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีข้อกำหนดที่ยืดหยุ่นกว่า  ถึงแม้ปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการแปลงสภาพไปแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ถือเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  ซึ่งจุดแข็งของความเป็นอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของทรัพย์สิน จึงเปิดโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ในอนาคต และถือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจหรือการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อความโปร่งใสในการตรวจสอบและความเป็นกลาง ตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์สินเพื่อเข้าลงทุน การเจรจาต่อรองราคาทรัพย์สินและเงื่อนไขต่างๆ อย่างยุติธรรม    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่สามารถบริหารกองทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกประเภท จึงทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินได้อย่างหลากหลายอีกด้วย