ทรัสต์ AIMIRT เข้าเทรดวันแรก มั่นใจทรัพย์สินที่ลงทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น หนุนคาดการณ์ปี 61 ให้ผลตอบแทน 7.38% พร้อมวางนโยบายลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ (9 ม.ค. 2561) มั่นใจห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD และคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของ TIP ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ทั้งหมด มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% หนุนประมาณการผลตอบแทนปี 2561 จากการเข้าลงทุนครั้งแรก อยู่ที่ประมาณ 7.38% หรือ 0.7377 บาทต่อหน่วย พร้อมวางนโยบายเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อขยายขนาดกองและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT' เปิดเผยว่า มีความเชื่อมั่นว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ หลังหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ AIMIRT เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ (9 ม.ค. 2561) เป็นที่เรียบร้อย โดยมีความเชื่อมั่นในห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก จะมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

สำหรับ ทรัพย์สินที่ทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วย การลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็นของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าในโครงการดาต้าเซฟ บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ ‘กลุ่ม JWD’ รวมทั้งเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ ‘TIP’ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 9 ยูนิต มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 58,559 ตารางเมตร โดยห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD และ TIP อยู่ในทำเลที่เป็นแหล่งกระจายอาหารทะเลและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยมูลค่าลงทุนครั้งแรกรวมทั้งสิ้น 2,140 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 1,550 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 590 ล้านบาท นอกจากนี้ กองทรัสต์ยังมีนโยบายเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเพิ่มขนาดกองทรัสต์และโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น

“ทรัสต์ AIMIRT ถือเป็นกองทรัสต์กองแรกที่ก่อตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สิน จึงมีความเป็นกลางในทุกขั้นตอนการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทห้องเย็นอีกด้วย ถือเป็นทางเลือกที่ดีแก่นักลงทุน และในอนาคตยังมีสิทธิในการซื้อหรือเช่าห้องเย็นส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค พื้นที่ประมาณ 2,800 ตารางเมตร ของกลุ่ม JWD และในกรณีที่ TIP มีความประสงค์จะจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ทาง TIP จะต้องเสนอให้กองทรัสต์ AIMIRT ก่อน ภายในเวลา 5 ปีนับจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์” นายอมร กล่าว

นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า ทรัสต์ AIMIRT นับเป็นกองทรัสต์กองแรกในไทยที่เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องเย็น ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้งในย่านมหาชัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมห้องเย็น โดยห้องเย็นของกลุ่ม JWD ยังเป็นห้องเย็นแห่งแรกในมหาชัย ที่ได้รับใบรับรอง MSC Certificate (Marine Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในด้านการทำประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกระบวนการ สามารถลดผลกระทบจากปัญหา IUU Fishing จึงมีความต้องการใช้บริการห้องเย็นจากผู้ประกอบการที่ส่งออกอาหารทะเลเป็นจำนวนมาก ขณะที่คลังสินค้าของ TIP นั้น ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บริเวณบางนาตราด กม. 19 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศไทย อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง โดย TIP เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจพัฒนาและบริหารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามากว่า 20 ปี ถือเป็น 1 ใน 3 ผู้พัฒนารายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก (ข้อมูลจากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดโดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด : CBRE) มีผู้เช่าพื้นที่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีกระจายตัวในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอย่างเหมาะสม จึงมีการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มผู้เช่าได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี โดยในส่วนของประมาณการอัตราผลตอบแทนตามประมาณการงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ตามสมมติฐานสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561) สอบทานโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ที่ 0.7377 บาทต่อหน่วย (อ้างอิงราคาหน่วยทรัสต์ที่ 10 บาทต่อหน่วย) หรือประมาณ 7.38% ในปีแรก จึงเชื่อว่าจะเป็นกองทรัสต์ที่สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบัน

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า ทรัสต์ AIMIRT มีจุดเด่นที่เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ทั้งหมด และมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในทรัพย์สิน 2 ประเภทคือ ห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งประมาณว่าในปี 2561 กองทรัสต์จะมีรายได้จากทรัพย์สินประเภทห้องเย็นประมาณ 65% และจากคลังสินค้าประมาณ 35% นอกจากนี้ กลุ่ม JWD ยังได้ทำข้อตกลงเช่าห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD จากกองทรัสต์เพื่อประกอบการกิจการรับฝากสินค้า พร้อมจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ตามข้อตกลงไม่ต่ำกว่า 10 ปี และกำหนดอัตราปรับเพิ่มขึ้นค่าเช่าทุกๆ 3 ปี พร้อมกันนี้ TIP ยังได้ทำข้อตกลง ที่จะชำระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในโครงการทิพย์ 7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้มีความมั่นคงทางด้านรายได้ค่อนข้างสูง