กองทรัสต์ AIMIRT ดีเดย์เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เตรียมพร้อมเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมมาใช้สิทธิ์จองซื้อ

ทำผลงานโดดเด่นด้วยอัตราผลตอบแทนเร้าใจติดอันดับต้นๆ ในกลุ่มกองทรัสต์อุตสาหกรรม สำหรับกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT ภายใต้การบริหารงานของ ‘อมร จุฬาลักษณานุกูล’ และ ‘จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ’ ผู้บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT ที่กำลังนำกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในทรัพย์สินอีก 4 โครงการ รวมมูลค่าไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ล่าสุด ‘วีณา เลิศนิมิตร’ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เชิญชวนผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา อย่าพลาดใช้สิทธิ์จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในวันที่ 30 ก.ค. ถึง 1 ส.ค. นี้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ กำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิ์จองซื้อ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ใหม่ พร้อมชำระเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 11.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 11.20 - 11.50 บาทต่อหน่วย ส่วนประชาชนทั่วไป (เฉพาะลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์) เปิดจองซื้อวันที่ 30 ก.ค. ถึงวันที่ 2 ส.ค. และ 5 ส.ค. นี้ โอกาสดีๆ แบบนี้…พลาดแล้วจะเสียใจ