งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงินประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

งบการเงินประจำปี 2560