วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
29 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ บางรัก กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ บางรัก กรุงเทพมหานคร
20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรสสุคน ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ บางรัก กรุงเทพมหานคร