กองทรัสต์ AIMIRT ท็อปฟอร์ม ขึ้นแท่น Top 3 REIT ปันผลต่อไตรมาสสูงที่สุด วางเป้าหมายขยายพอร์ตทรัพย์สินแตะ 2 หมื่นล้านบาท

กองทรัสต์ AIMIRT ประกาศจ่ายปันผลงวดไตรมาส 3/2565 อัตรา 0.2230 บาทต่อหน่วย ถือเป็นการจ่ายปันผลสูงที่สุดมาสิบไตรมาสต่อเนื่อง ขึ้นแท่น Top 3 REIT ปันผลต่อไตรมาสสูงสุด พร้อมเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ลงทุนทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมอีก 1 โครงการในปีนี้ วางเป้าหมายขยายพอร์ตทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแตะ 20,000 ล้านบาท ใน 5 ปีข้างหน้า

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ กองทรัสต์ AIMIRT เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2565 มีรายได้รวม 219 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน 142 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงนี้ สะท้อนมาในรูปแบบของการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส โดยในไตรมาส 3/2565 ประกาศเตรียมจ่ายเงินปันผลอีก 0.2230 บาทต่อหน่วย ทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน 10 ไตรมาส และเตรียมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยกองทรัสต์ AIMIRT ติด Top 3 ของการจ่ายเงินปันผลต่อไตรมาสสูงที่สุดใน REIT

ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงทำให้กองทรัสต์ AIMIRT ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่น้อยมาก อีกทั้งการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพหลากหลายและผู้เช่าที่แข็งแกร่งทำให้อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของกองทรัสต์ AIMIRT อยู่ในระดับที่สูงที่สุดมาโดยตลอด นอกจากนี้ กองทรัสต์ AIMIRT ยังได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับแนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ด้วยการวางแผนจัดการโครงสร้างทางการเงินให้มีส่วนประกอบของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนด้านต้นทุนทางการเงินได้เป็นอย่างดี

นายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า กองทรัสต์ AIMIRT อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าลงทุนได้ภายในปีนี้ แผนลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจะทำให้กองทรัสต์ AIMIRT ไปสู่เป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็น 20,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว จากปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่มากกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 4 ปีนับจากจัดตั้งกองทรัสต์ นอกจากนี้ การที่กองทรัสต์ AIMIRT เป็นกองทรัสต์อิสระ (Independent REIT) ยังช่วยเพิ่มโอกาสขยายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพจากผู้พัฒนาโครงการหลายราย มีความโปร่งใสในการบริหารงาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ โดยมั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ของกองทรัสต์ AIMIRT ในปีหน้า จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการรับรู้รายได้ทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุนเพิ่มเติมเต็มปีและจากทรัพย์สินใหม่ที่กำลังจะลงทุนเพิ่มเติม