AIMIRT เข้าลงทุนสำเร็จในทรัพย์สินคุณภาพประเภทโรงงาน อัตราการเช่าเต็ม 100% เดินหน้าขยายพอร์ตการลงทุนอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องภายในปี 2565

กองทรัสต์ AIMIRT ประเดิมปี 2565 ด้วยการประกาศความสำเร็จอีกครั้งในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินภาคอุตสาหกรรมประเภทโรงงานอีกหนึ่งโครงการ มูลค่าไม่เกิน 335 ล้านบาท พร้อมรับรู้รายได้จากทรัพย์สินคุณภาพที่มีผู้เช่าเต็ม 100% ได้ทันที สร้างความมั่นคงในแง่ของผลการดำเนินงานและผลตอบแทนอย่างมีเสถียรภาพ

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา กองทรัสต์ AIMIRT ได้มุ่งคัดเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพเพื่อผลักดันให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตะหมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เป็นที่เรียบร้อย โดยมีพอร์ตทรัพย์สินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กระจายตัวหลากหลาย ทั้งคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า โรงงานและถังเก็บสารเคมีเหลว ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 ของกองทรัสต์ AIMIRT เติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย ณ สิ้นปี 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สินจากการลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วทั้งสิ้น 7 โครงการ หรือมีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 268,364 ตารางเมตร และ 58,850 กิโลลิตร ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี

โดยในปี 2565 นี้ กองทรัสต์ AIMIRT ได้ประกาศความสำเร็จอีกครั้งในการเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องโครงการแรก คือ โครงการลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยมูลค่าไม่เกิน 335 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ นับเป็นการลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน มีเนื้อที่รวมประมาณ 11 ไร่ 52.7 ตารางวา พื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 10,955 ตารางเมตร และอัตราการเช่าพื้นที่ 100% โดยหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่นี้ กองทรัสต์ AIMIRT จะมีพื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 279,319 ตารางเมตรและ 58,850 กิโลลิตร ซึ่งช่วยหนุนพอร์ตการลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT กล่าวว่า ความโดดเด่นในการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของกองทรัสต์ AIMIRT ให้มีทรัพย์สินที่มั่นคงและหลากหลายยิ่งขึ้น การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงงานให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT จะช่วยกระจายความเสี่ยงของประเภททรัพย์สินได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการกระจายตัวของทรัพย์สิน นอกจากนี้ ทรัพย์สินตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ของการประกอบธุรกิจ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน ผู้เช่ามีความมั่นคงและเสถียรภาพในฐานะทางการเงินและได้รับผลกระทบอย่างจำกัดจากสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT ได้แต่งตั้งบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทโรงงาน ซึ่งสามารถดูแลและให้บริการแก่ผู้เช่า รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ AIMIRT ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โดยหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว กองทรัสต์จะรับรู้รายได้เพิ่มจากทรัพย์สินใหม่ได้ทันที และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimirt.com หรือ Facebook: AIM Group