กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ โชว์ผลงานปี 2564 เติบโตโดดเด่น ขนาดทรัพย์สินแตะหมื่นล้านตามเป้า เตรียมจ่ายปันผลรายไตรมาสนิวไฮต่อเนื่อง

กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง หลังเพิ่มทุนและเข้าซื้อทรัพย์สินใหม่เพิ่มทุกโครงการสำเร็จ ดันทรัพย์สินโตแตะหมื่นล้านตามเป้า พร้อมรับรู้รายได้จากทรัพย์สินใหม่อัตราการเช่าเต็ม 100% ทันที ตอกย้ำความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีรายได้รวม 724 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 24% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยหลักมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มจากทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ที่เข้าลงทุนในไตรมาส 2/2564 โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 โครงการไทยแทฟฟิต้า และโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ที่เข้าลงทุนในไตรมาส 3/2564 ซึ่งกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ สามารถรับรู้รายได้ทันทีตั้งแต่วันที่เข้าลงทุนจากโครงการดังกล่าวที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเต็ม 100% ในขณะที่กำไรจากการลงทุนสุทธิ (กำไรจากการดำเนินงาน) อยู่ที่ 477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ในปี 2564 โดดเด่นเป็นอย่างมากจากการขยายตัวของทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้ประกาศความสำเร็จในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหลายโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันพอร์ตทรัพย์สินของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจนแตะหมื่นล้านได้ตามเป้า สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้จัดการกองทรัสต์ที่คัดเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพและแข็งแกร่งมั่นคงมาโดยตลอด โดยกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Industry REIT ถือว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม REIT ประเภทอื่นๆ ทำให้กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นต่อตลอดทั้งปี 2564 นี้ และสามารถจ่ายผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทุกไตรมาสผ่านมา

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี สร้างความท้าทายให้กับเศรษฐกิจไทยและหลายๆ ธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโควิด-19 รวมไปถึงความสำเร็จในการคิดค้นยารักษาโรค ทำให้หลายๆธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อกลุ่ม Industry REIT มีอยู่ในวงที่จำกัด ทำให้กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังสามารถสร้างรายได้ที่เติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ทั้งปี และเพื่อเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งและมั่นคงในผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้ประกาศเตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในไตรมาส 4/2564 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.2210 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ถือเป็นการจ่ายปันผลทำสถิติสูงที่สุดอีกหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่มีคุณภาพของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีความสนใจเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.aimirt.com หรือ Facebook: AIM Group