กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ โตก้าวกระโดดสวนกระแสโควิด โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 แข็งแกร่ง เตรียมจ่ายปันผลนิวไฮต่อเนื่องอีกไตรมาส หลังรับรู้รายได้จากทรัพย์สินใหม่ 3 โครงการทันที

กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เดินหน้าประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 เติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง เตรียมจ่ายปันผลสูงต่อเนื่องอีกไตรมาส หลังเพิ่มทุนและเข้าซื้อทรัพย์สินใหม่เพิ่มสำเร็จ ดันทรัพย์สินโตแตะหมื่นล้านตามเป้า พร้อมรับรู้รายได้จากทรัพย์สินใหม่อัตราการเช่าเต็ม 100% ทันที ตอกย้ำความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564 งวด 3 เดือนของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีรายได้รวม 196 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 33% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว โดยหลักมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มจากทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 โครงการไทยแทฟฟิต้า และโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ที่กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ทันทีตั้งแต่วันที่เข้าลงทุน ในขณะที่กำไรจากการลงทุนสุทธิ (กำไรจากการดำเนินงาน) อยู่ที่ 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ในไตรมาสนี้โดดเด่นมาก มั่นใจรายได้ปี 2564 ทั้งปีเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้า

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันพอร์ตทรัพย์สินของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีคุณภาพและมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า โรงงานและถังเก็บสารเคมีเหลว ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีจากทรัพย์สินใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ส่งผลให้ภาพรวมของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งในด้านของผลการดำเนินงานที่แสดงถึงศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และขนาดของพอร์ตทรัพย์สินที่ใหญ่ขึ้นจนแตะหมื่นล้านตามเป้า ซึ่งช่วยเสริมให้กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความท้าทายให้กับเศรษกิจไทยและหลายๆ ธุรกิจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อกลุ่มรีทประเภทอุตสาหกรรมมีอยู่ในวงที่จำกัด ทำให้กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังสามารถสร้างรายได้ที่เติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้และยังสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสที่ผ่านมา โดยในไตรมาส 3/2564 เตรียมจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.2207 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ถือเป็นการจ่ายปันผลทำสถิติสูงที่สุดอีกหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่มีคุณภาพของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีความสนใจเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.aimirt.com หรือ Facebook: AIM Group