กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ชูผลงาน ไตรมาส 2/2564 แข็งแกร่ง ท่ามกลางความผันผวน ทรัพย์สินใหม่ ‘เจดับเบิ้ลยูดี นวนคร’ โชว์ศักยภาพสร้างรายได้ กองทรัสต์เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ชูผลงานไตรมาส 2/2564 แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำรายได้รวม 159 ล้านบาท กำไรจากการลงทุนสุทธิ 101 ล้านบาท หลังรับรู้รายได้โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา คาดแนวโน้มรายได้ไตรมาส 3/2564 เติบโตโดดเด่นต่อเนื่องตามเป้า มั่นใจหลังเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งแก่กองทรัสต์ ‘AIMIRT’

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้นำกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เพิ่มทุนครั้งที่ 2 พร้อมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่ผ่านมา ล่าสุดกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 159 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 101 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้โครงการชีวาทัยที่ลงทุนเพิ่มเติมตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 และ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนครที่ลงทุนเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ นับตั้งแต่จัดตั้งอยู่ในระดับที่ดีตามเป้าหมายมาตลอด สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 ที่เติบโตได้ดีมาจากทรัพย์สินใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมในช่วงก่อนหน้านี้ช่วยเสริมศักยภาพแก่กองทรัสต์ฯ และทุกโครงการมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% มั่นใจว่าด้วยทรัพย์สินที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนต่อไป

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาส 2/2564 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลล่วงหน้า จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เมษายน – 9 กรกฎาคม 2564 และกำไรสะสมที่เกิดขึ้นก่อนการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ที่อัตรา 0.2205 บาทต่อหน่วย ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้นับตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ถึงปัจจุบัน จ่ายเงินปันผลแล้วในอัตรารวมทั้งสิ้น 2.8215 บาทต่อหน่วย ถือเป็นกองทรัสต์ที่จ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีนโยบายขยายการลงทุนในทรัพย์สินใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคัดเลือกทรัพย์สินกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอยู่ในทำเลที่ดีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่กองทรัสต์ฯ ถือว่า ‘AIMIRT’ เป็นกองทรัสต์ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพสูงเมื่อเทียบกับกองทรัสต์อื่นๆ ของประเทศไทย