ทรัสต์ ‘AIMIRT’ โชว์ผลงานอัตราการเช่า 100% ดันรายได้โต 73% ตามเป้า พร้อมจ่ายปันผลรายไตรมาสทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง

กรุงเทพฯ: 01 มีนาคม 2564 – ทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท’ หรือ ‘AIMIRT’ โชว์ผลประกอบการประจำปี 2563 ด้วยรายได้รวม 586 ล้านบาท ชูกำไรจากการลงทุนสุทธิเติบโตที่ 397 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลไตรมาส 4/2563 ที่ 0.2175 บาทต่อหน่วย รวมปันผลจ่ายทั้งปีเติบโตกว่า 10.54% ซึ่งนับเป็น REIT ที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงที่สุดกองหนึ่งในประเทศ

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท’ หรือ ‘AIMIRT’ เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า “ภาพรวมผลประกอบการและฐานะการเงินของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังคงแข็งแกร่งจากทรัพย์สินที่มีคุณภาพมูลค่ารวมกว่า 7,486 ล้านบาท และยังสามารถรักษาอัตราการเช่าเต็ม 100% ได้นับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความแข่งแกร่งของทรัพย์สินและการบริหารจัดการทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิท-19 โดยในปี 2563 ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ทำรายได้รวม 586 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248 ล้านบาท หรือ 73% มีกำไรจากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170 ล้านบาท หรือ 75% จากปีก่อนหน้าตามคาดการณ์ โดยหลักเกิดจากการรับรู้รายได้เต็มปีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และการรับรู้รายได้ของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแรงต่อเนื่อง ทรัสต์ ‘AIMIRT’ พร้อมจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาส 4/2563 ในอัตรา 0.2175 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งปี 2563 ที่อัตรา 0.8472 บาทต่อหน่วย หรือ เติบโตกว่า 10.54% จากปีก่อนหน้า โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2564”

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “ในปี 2563 เป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมือง ตลาดการลงทุนที่มีความผันผวน ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 แต่อย่างไรก็ตาม ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้รับผลกระทบในแง่ลบที่น้อยมากในแง่ของการสร้างรายได้ของทรัพย์สิน และยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นต่อตลอดทั้งปี 2563 นี้ โดยสามารถจ่ายผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ถือเป็นการทำสถิติการจ่ายปันผลรายไตรมาสที่สูงที่สุดอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง และนับเป็นกองทรัสต์ที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงที่สุดกองหนึ่งในประเทศ”

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังคงเพิ่มความแข่งแกร่งและการเติบโตของทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศความสำเร็จในการที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติด้วยผลโหวต 100% ให้เข้าทำการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพอีก 3 โครงการ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะเข้าลงทุน ประกอบด้วย

  1. กรรมสิทธิ์ (Freehold) โครงการทิพย์ 5 และ โครงการทิพย์ 8 ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 35,774 ตร.ม.
  2. กรรมสิทธิ์ (Freehold) โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 43,481 ตร.ม.
  3. สิทธิการเช่า 30 ปี โครงการไทยแทฟฟิต้า ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 42,493 ตร.ม.

ทั้งนี้รายละเอียดในการเสนอขายและจัดสรร ทางผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม สําหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีความสนใจเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.aimirt.com หรือ Facebook: AIM Group