โครงการ TIP 5 โครงการ TIP 7 และโครงการ TIP 8

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท งานสมบูรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ("TIP") เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ TIP 5 โครงการ TIP 7 และโครงการ TIP 8


บริษัทในเครือ TIP และคณะผู้บริหาร มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานสำเร็จรูปมานานกว่า 22 ปี โดย บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ("TIP") ได้พัฒนาโครงการคลังสินค้าและโรงงานรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่ารวมมากกว่า 800,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บริเวณบางนาตราด กม. 19 และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดสมุทรปราการ

TIP มีทีมงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างโครงการของตนเองกว่า 300 คน ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง อาคารก่อสร้างด้วยวัสดุพรีเมี่ยม มีความแข็งแรงทนทาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของโครงการมีคุณภาพสูงพร้อมรองรับการใช้งาน จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้เช่าชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีทีมงานขายและทีมบริหารจัดการมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการประสานงานช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาตและสาธารณูปโภคตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างชาติ และบริการทั่วไปตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างใกล้ชิดและสะดวกรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการของกลุ่ม TIP ส่งผลให้กลุ่ม TIP สามารถรักษาอัตราค่าเช่าคลังสินค้าให้อยู่ในระดับสูงได้

โครงการ SCC

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ SCC


บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสารทำละลายมามากกว่า 50 ปี เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์พื้นฐานเพื่อนำมาผลิตเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังมีการวิจัย และพัฒนาธุรกิจเคมีภัณฑ์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของโครงการสยามเฆมี บนถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นทำเลที่สำคัญในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์บนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการให้บริการผู้เช่าในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า และทำให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้เช่าที่ใช้บริการเช่าพื้นที่มาอย่างยาวนาน

โครงการ BIP

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ BIP


บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจัดสรรที่ดิน มีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 30 ปี คลังสินค้าภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง รวมถึงภายในโครงการมีการลงทุนการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้เช่าได้เป็นอย่างดี ในด้านทำเลที่ตั้งของโครงการสวน บนถนนติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี ถือว่าตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และใกล้สนามบินดอนเมือง ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญในด้านโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง

โครงการ CHEWA

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ CHEWA


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยาวนาน มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานสำเร็จรูปให้เช่ามากกว่า 8 ปี ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินที่บริหารเป็นอย่างดีและมีทีมงานที่เพียงพอในการซ่อมบำรุง ทรัพย์สินที่บริหารประกอบกับทีมงานมีความใกล้ชิดกับผู้เช่าทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง

โครงการ JWD Navanakorn

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ JWD นวนคร


บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน โดยสามารถให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์กับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด, การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย, บริการตรวจสอบอาคาร เป็นต้น โดยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินนั้น จะสามารถดูแลและให้บริการแก่ผู้เช่า รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โครงการ Thai Taffeta

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ Thai Taffeta


บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 ปัจจุบันบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด เป็นผู้ผลิตสิ่งทอระดับโลกที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ Lean Manufacturing โดยบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ได้ริเริ่มโครงการคลังสินค้าให้เช่าในปี 2561 เพื่อตอบรับความต้องการเช่าคลังสินค้า เนื่องจากทำเลของโครงการตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นคลังสินค้าสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โครงการ MS Warehouse

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ MS Warehouse


บริษัท มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 บริษัท มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของ 2 Tiger Prop ในโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัท มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นเจ้าโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ก่อนจะขายให้ 2 Tiger Prop ทำให้ทางกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์รวมเป็นเวลามากกว่า 15 ปี

โครงการ Living and Facilities

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ Living and Facilities


บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538 บริษัทมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 25 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้า จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางพร้อมให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องและกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุด