กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) ที่ดินทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า รวมถึงท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ของ บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ในโครงการสยามเฆมี (“โครงการ SCC”) เนื้อที่ดินทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า รวมประมาณ 21 ไร่ และเนื้อที่ดินทรัพย์สินประเภทท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภค ประมาณ 6 ไร่

01โครงการ SCC
ทรัพย์สินประเภท :

ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนยูนิต :

ถังเก็บสารเคมีเหลว จำนวน 61 ถัง และอาคารคลังสินค้า จำนวน 3 อาคาร แบ่งเป็น 3 ยูนิต

พื้นที่เช่า :

85,380 กิโลลิตร และ 16,726 ตารางเมตร

อัตราการเช่าพื้นที่ :

100%

เนื้อที่ดิน :

เนื้อที่ดินที่ตั้งถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า ประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวาและเนื้อที่ดินทรัพย์สินประเภทท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา

ลักษณะการลงทุน :

สิทธิการเช่า (Leasehold) ในทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า รวมถึงท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

ทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีหลวนำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ ทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้านำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมเป็น 30 ปี

จุดเด่นของทรัพย์สิน :
  • ตั้งอยู่บนทำเลที่สำคัญในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์บนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ขนาดของถังเก็บสารเคมีที่มีความหลากหลาย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี
  • บริษัท สยามเฆมี จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสารทำละลายมามากกว่า 50 ปี
  • มีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้เช่า ทำให้ผู้เช่าใช้บริการกับ SCC มาอย่างยาวนาน

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน