กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็นและอาคารคลังสินค้า ของกลุ่ม บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“โครงการ JWD”) เนื้อที่ดินรวมประมาณ 50 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 39,616 ตารางเมตร และลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่า (Leasehold) ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน ในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร เนื้อที่ดินประมาณ 8 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 6,620 ตารางเมตร

01โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังห้องเย็น

สถานที่ตั้ง :

ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังห้องเย็น จำนวน 2 อาคาร แบ่งเป็น 2 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

21 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

17,562.00 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมเป็น 30 ปี

02โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมเป็น 30 ปี

ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังห้องเย็น

สถานที่ตั้ง :

ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังห้องเย็น จำนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

16 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

10,058.00 ตารางเมตร

03โครงการดาต้าเซฟ
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

12 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

9,288.00 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี

04โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
(ส่วนขยายเพิ่มเติม)
ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 9 ปี 5 วัน โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี

จุดเด่นของทรัพย์สิน :
  • ห้องเย็นของโครงการ JWD ล้วนตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจอาหาร มีระบบทำความเย็นที่ทันสมัย และการบริการที่ได้มาตรฐานสากล
  • ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และคลังสินค้าโครงการดาต้าเซฟ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
  • ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค ถือเป็นห้องเย็นเขตปลอดอากร (Free Zone) แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก และยังได้รับรองมาตรฐาน Halal Certificate
  • ห้องเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ได้รับใบอนุญาติ Marine Stewardship Council (MSC) รายเดียวในย่านมหาชัย ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่เป็นมาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืนที่ได้ยอมรับทั่วโลก
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังห้องเย็น

สถานที่ตั้ง :

ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนยูนิต :

อาคารคลังห้องเย็น 1 ยูนิต

พื้นที่เช่า :

2,708 ตารางเมตร

อัตราการเช่าพื้นที่ :

100%

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน