รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

จำนวนหน่วย %
1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 48,436,700 8.13%
2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 43,864,184 7.37%
3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 37,862,259 6.36%
4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,129,206 4.72%
5 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 20,511,150 3.44%
6 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 19,570,803 3.29%
7 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 18,993,089 3.19%
8 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,377,200 2.58%
9 ธนาคาร ออมสิน 14,030,370 2.36%
10 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,917,500 2.34%