วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท อัตราการจ่าย (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ จ่ายประโยชน์ตอบแทนจาก
14/11/65 29/11/65 13/12/65 เงินปันผล 0.2230 01/07/65 - 30/09/65 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
10/08/65 24/08/65 07/09/65 เงินปันผล 0.2225 01/04/65 - 30/06/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/05/65 25/05/65 10/06/65 เงินปันผล 0.2215 01/01/65 - 31/03/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
28/02/65 14/03/65 28/03/65 เงินปันผล 0.2210 01/10/64 - 31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/11/64 29/11/64 13/12/64 เงินปันผล 0.2207 10/07/64 - 30/09/64 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
14/06/64 16/07/64 30/07/64 เงินปันผล 0.2205 01/04/64 - 09/07/64 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13/05/64 25/05/64 11/06/64 เงินปันผล 0.2200 01/01/64 - 31/03/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
24/02/64 10/03/64 23/03/64 เงินปันผล 0.2175 01/10/63 - 31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
11/11/63 25/11/63 09/12/63 เงินปันผล 0.2150 01/07/63 - 30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/08/63 27/08/63 10/09/63 เงินปันผล 0.2100 01/04/63 - 30/06/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/05/63 27/05/63 10/06/63 เงินปันผล 0.2047 01/01/63 - 31/03/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/63 12/03/63 25/03/63 เงินปันผล 0.2047 01/10/62 - 31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/11/62 25/11/62 06/12/62 เงินปันผล 0.1365 01/08/62 - 30/09/62 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12/07/62 07/08/62 22/08/62 เงินปันผล 0.243 01/04/62 - 31/07/62 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29/03/62 21/05/62 04/06/62 เงินปันผล 0.1822 01/01/62 - 31/03/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/03/62 12/03/62 22/03/62 เงินปันผล 0.1985 01/10/61 - 31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
05/11/61 16/11/61 04/12/61 เงินปันผล 0.1902 01/07/61 - 30/09/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/08/61 23/08/61 05/09/61 เงินปันผล 0.1861 01/04/61 - 30/06/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/05/61 28/05/61 12/06/61 เงินปันผล 0.1926 22/12/60 - 31/03/61 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม