ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 12.10
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 6,061,930
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.00 - 12.10
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 504,400
เปลี่ยนแปลง (%): +0.10 (0.83%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.90 - 13.40