ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 11.90
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 1,190
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.90 - 11.90
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 100
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-0.83%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.90 - 13.40