ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 7,642,990
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.00 - 13.10
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 583,600
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-0.76%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.00 - 13.40