แบบ 56-REIT ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด PDF

แบบ 56-REIT ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

แบบ 56-REIT ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

แบบ 56-REIT ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

แบบ 56-REIT ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF