วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 มีนาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 เวลา 11:15 - 12:00 น. โดยรับชมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของตลท. https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
02 ธันวาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564 เวลา 11.15 – 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
02 กันยายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 เวลา 11.15 – 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
02 มิถุนายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564 เวลา 11.15 – 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
25 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563 เวลา 11.15 – 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
03 ธันวาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563 เวลา 11.15 - 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
03 กันยายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563 เวลา 11.15 - 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
03 สิงหาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 เวลา 14.00 น . ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
19 มีนาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562 เวลา 11.20 - 12.35 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
29 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ บางรัก กรุงเทพมหานคร