กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า ของ บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ("โครงการ Thai Taffeta") เนื้อที่ดินรวมประมาณ 42 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 38,083 ตารางเมตร

01โครงการไทยแทฟฟิต้า (Thai Taffeta)
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จำนวนยูนิต :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 4 หลัง แบ่งเป็น 4 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

42 ไร่ 3 งาน 41.4 ตารางวา

พื้นที่เช่า :

38,083 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

สิทธิการเช่า (Leasehold) ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่

จุดเด่นของทรัพย์สิน :
  • อาคารคลังสินค้า โครงการไทยแทฟฟิต้า ตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3191 จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพียงประมาณ 3 กิโลเมตร โดยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีความต้องการคลังสินค้าเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงาน
  • อาคารคลังสินค้าของโครงการไทยแทฟฟิต้า มีการก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับสากล พื้นที่ใช้สอยถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการของผู้เช่า

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน