กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ที่ดินและอาคารคลังสินค้า ของ บริษัท เอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ จำกัด ("โครงการ MS Warehouse") เนื้อที่ดินประมาณ 53 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 43,481 ตารางเมตร

01 โครงการ MS Warehouse
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนยูนิต :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 3 หลัง แบ่งเป็น 4 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

53 ไร่ 0 งาน 39 ตารางวา

พื้นที่เช่า :

43,481 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่

จุดเด่นของทรัพย์สิน :
  • อาคารคลังสินค้าของโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลายแห่งและโลจิสติกส์ทำให้มีข้อได้เปรียบในด้านการเดินทางและขนส่ง
  • อาคารคลังสินค้า มีการก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับสากล พื้นที่ใช้สอยถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการของผู้เช่า

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน