โครงการ JWD

 • GPS : 13.5842924, 100.2915354
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังห้องเย็น
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • GPS : 13.771041, 100.981580
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังห้องเย็น
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • GPS : 13.7692081, 100.9780242
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังห้องเย็น
 • สถานที่ตั้ง : สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • GPS : 14.129685, 100.602727
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน
 • สถานที่ตั้ง : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โครงการ TIP

 • GPS : 13.58025, 100.76341
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • GPS : 13.582239, 100.757889
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • GPS : 13.582239, 100.757889
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ SCC

 • GPS : 13.609425, 100.551570
 • ทรัพย์สินประเภท : ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ BIP

 • GPS : 13.981376, 100.559995
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โครงการ CHEWA

 • GPS : 12.945130, 101.098343
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารโรงาน
 • สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โครงการ Thai Taffeta

 • GPS : 12.7419, 101.15154
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โครงการ MS Warehouse

 • GPS : 13.56455, 100.81560
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารคลังสินค้า
 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ Living and Facilities

 • GPS : 13.11459, 101.00411
 • ทรัพย์สินประเภท : อาคารโรงงาน
 • สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการ ประเภททรัพย์สิน พื้นที่อาคาร สถานที่ตั้ง
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น อาคารคลังห้องเย็น 17,562 ตารางเมตร มหาชัย จังหวัดสมุครสาคร
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค อาคารคลังห้องเย็น 10,058 ตารางเมตร สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการดาต้าเซฟ อาคารคลังสินค้า 9,288 ตารางเมตร สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) อาคารคลังห้องเย็น 2,708 ตารางเมตร สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร อาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน 6,620 ตารางเมตร เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
โครงการ TIP 5 อาคารคลังสินค้า 27,775 ตารางเมตร บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ TIP 7 อาคารคลังสินค้า 21,651 ตารางเมตร บางนาตราด กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ TIP 8 อาคารคลังสินค้า 42,691 ตารางเมตร บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ SCC ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า 85,380 กิโลลิตร และ 16,726 ตารางเมตร ปากคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ BIP อาคารคลังสินค้า 14,600 ตารางเมตร บางกะดี จังหวัดปทุมธานี
โครงการ CHEWA อาคารโรงงาน 17,120 ตารางเมตร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
โครงการ Thai Taffeta อาคารคลังสินค้า 38,083 ตารางเมตร เมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการ MS Warehouse อาคารคลังสินค้า 43,481 ตารางเมตร บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ Living and Facilities อาคารโรงงาน 10,955 ตารางเมตร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี