กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคารโรงงานและสำนักงานของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เนื้อที่ดินรวมประมาณ 26 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 17,120 ตารางเมตร

01โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ (CHEWA)
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารโรงงาน

สถานที่ตั้ง :

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จำนวนยูนิต :

อาคารโรงงานและสำนักงาน จำนวน 10 หลัง แบ่งเป็น 10 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

26 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา

พื้นที่เช่า :

17,120 ตร.ม.

อัตราการเช่าพื้นที่ :

100%

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคารโรงงานและสำนักงาน

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่

จุดเด่นของทรัพย์สิน :
  • ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของการประกอบธุรกิจ ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง มีระบบสาธารณูปโภคและการบริการที่ครบถ้วน มีข้อได้เปรียบด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์สายหลัก ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ
  • อาคารโรงงานแต่ละหลังได้รับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสัดส่วน และมีขนาดที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ละยูนิตมีพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า รั้ว ทางเดินรถ ป้อมรักษาความปลอดภัยและที่จอดรถ
  • โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีลักษณะทางกายภาพที่ดี มูลค่าของทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นและทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและผู้เช่า

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน