กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) ที่ดิน อาคารคลังสินค้า ของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (“โครงการ BIP”) เนื้อที่ดินประมาณ 15 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 14,600 ตารางเมตร

01โครงการ BIP
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จำนวนยูนิต :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยูนิต

พื้นที่เช่า :

14,600 ตารางเมตร

อัตราการเช่าพื้นที่ :

100%

เนื้อที่ดิน :

15 ไร่ 0 งาน 61.00 ตารางวา

ลักษณะการลงทุน :

สิทธิการเช่า (Leasehold) ในที่ดิน อละอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่

จุดเด่นของทรัพย์สิน :
  • เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้กรุงเทพที่สุด ซึ่งทำให้พื้นที่นี้มีความเหมาะสมในการให้บริการโลจิสต์และคมนาคมขนส่ง
  • ตั้งอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง ซึ่งถือเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญ

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน